Politica de Confidențialitate

INFORMAȚII GENERALE

1. Această politică de confidențialitate își propune să ofere un sentiment de securitate fiecărui utilizator al site-ului web www.halvetic.com

2. Respectăm confidențialitatea utilizatorilor site-ului nostru. Siguranța utilizatorilor site-ului nostru este foarte importantă pentru noi.

3. Funcționarea site-ului nostru web este realizează în conformitate cu cerințele reglementărilor legale general și absolut aplicabile, precum și cu utilizarea principiilor general acceptate de funcționare a site-urilor web, inclusiv în special a siguranței utilizatorilor site-ului web și a cerințelor tehnice și măsurile organizatorice utilizate în acest scop.

4. Utilizarea site-ului nostru este sinonimă cu acceptarea condițiilor acestei Politici de confidențialitate.

5. Această politică de confidențialitate se referă numai la site-ul nostru web. Site-ul nostru web poate conține link-uri către alte service-uri și site-uri web. Vă rugăm să rețineți că, după trecerea la alte service-uri sau site-uri web, trebuie să citiți politica de confidențialitate stabilită acolo.

6. Ne rezervăm dreptul de a face modificări ale acestei Politici de confidențialitate modificând-o în consecință. Cu toate acestea, orice modificare nu va încălca principiile de bază de siguranță și confidențialitate ale utilizatorilor site-ului nostru.

7. Administratorul site-ului nostru este GoldenSubmarine Sp. z o.o. Sp.K. Toate observațiile, percepțiile sau comentariile legate de funcționarea site-ului nostru pot fi trimise la adresa de e-mail info@goldensubmarine.com.

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

1. În legătură cu funcționarea site-ului nostru web, sunt colectate și prelucrate următoarele tipuri de date personale ale utilizatorilor site-ului web:

a) Nume, prenume, adresa de e-mail, atunci când utilizați funcționalitatea formularului de contact de pe site.

2. Date personale colectate de la utilizatorii site-ului web sunt folosite pentru contactarea clientului, prezentarea ofertei, activitățile de marketing.

3. În timpul colectării datelor cu caracter personal, vă informăm în detaliu despre toate aspectele importante legate de colectarea și prelucrarea ulterioară a acestor date cu caracter personal. În special, atunci când este impus de lege, obținem consimțământul utilizatorului site-ului nostru pentru a prelucra datele sale personale.

4. Încercăm să exercităm cea mai mare diligență atunci când colectăm și procesăm datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului nostru web și, în special, încercăm să ne asigurăm că aceste date sunt:

a) prelucrate în condițiile legii, în mod echitabil și transparent pentru persoana vizată,

b) colectate în scopurile specifice, explicite, justificate din punct de vedere legal și legale indicate în această politică de confidențialitate,

c) nu a fost supus unei prelucrări ulterioare incompatibile cu scopurile de mai sus,

d) corecte din punct de vedere faptic, relevante, limitate la ceea ce este necesar și adecvat în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;

e) corecta si, dacă este cazul, actualizata;

f) asigurate corespunzător,

g) stocate într-o formă care să permită identificarea persoanelor la care se referă, nu mai mult decât este necesar pentru realizarea scopului prelucrării.

5. Administratorul datelor personale colectate pe site-ul nostru este CIECH Sarzyna S.A., date de contact: IOD@ciechgroup.com.

6. Datele personale pe care le colectăm sunt prelucrate:

a) pe baza consimțământului exprimat de persoana vizată, sau

pe baza principiului conform căruia prelucrarea datelor cu caracter personal este permisă atunci când este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată, adică utilizatorul, este parte. În cazul menționat la pct. 6 lit. a) de mai sus, consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal colectate este dat în mod voluntar, iar persoana care acordă consimțământul are dreptul de a retrage acest consimțământ în orice moment. Vă informăm că retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării care a avut loc de la data consimțământului până la data retragerii acestuia.

7. Consimțământul poate fi retras prin trimiterea unui e-mail cu informații la următoarea adresă: (IOD@ciechgroup.com).

8. Datele cu caracter personal nu sunt partajate altor entități, cu excepția celor care au dreptul de a cere aceste date în baza prevederilor legale. Datele nu sunt transferate în afara Spațiului Economic European și nici organizațiilor internaționale. La prelucrarea datelor, administratorul sprijină sub-contractanții care prestează servicii în domeniul găzduirii de date (stocare) și trimiterii în masă a mesajelor e-mail (newsletter).

9. Datele personale colectate sunt prelucrate până la retragerea consimțământului.

10. Persoana vizată are dreptul de a accesa datele sale personale, dreptul de a rectifica, șterge sau limita prelucrarea, dreptul de a se opune prelucrării acestora și dreptul de a le transfera.

11. Persoana vizată are de asemenea, dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere.

12. Deciziile cu privire la utilizatorii noștri și luate pe baza datelor personale colectate, nu sunt niciodată luate de noi într-o manieră automată. Aceste persoane nu fac obiectul profilării.