Zasady Promocji

1.

Kup min. 50 litrów produktu Halvetic®

2.

Zarejestruj się w programie Partner Sarzyna

3.

Zarejestruj
zakup

4.

Odbierz nawet
900 zł na konto!

Weź udział

Akcja promocyjna obowiązuje w terminie od 1.06 do 15.09.2022 r. lub do wyczerpania puli nagród.

10 powodów, dla których warto zmienić
obecny glifosat na Halvetic®

1. SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA LICZNYMI BADANIAMI

Wysoka skuteczność w zwalczaniu chwastów

HALVETIC® osiąga bardzo dobrą skuteczność w zwalczaniu chwastów, co potwierdziły liczne testy i oceny działania środka na chwasty jedno- i dwuliścienne, jak np.: perz właściwy, chwastnica jednostronna, samosiewy zbóż, komosa biała, gwiazdnica pospolita, rdestówka powojowata, przytulia czepna. Wysoka skuteczność w każdej ocenie potwierdza najwyższą jakość produktu.

OCENA SKUTECZNOŚCI CHWASTOBÓJCZEJ W KUKURYDZY PRZED ZBIORAMI

OCENA SKUTECZNOŚCI CHWASTOBÓJCZEJ 28 DNI PO APLIKACJI W KUKURYDZY

2. NIEZALEŻNOŚĆ OD CZYNNIKÓW POGODOWYCH

Duża niezależność od czynników zewnętrznych: stres abiotyczny, susza, opady, wysoka/niska temperatura

Unikalna formulacja BGT zapewnia najlepsze parametry

  • przylegania cieczy roboczej do powierzchni liścia,
  • stężenia substancji w kropli cieczy roboczej,
  • potencjału wnikania substancji do liścia.

OCENA SKUTECZNOŚCI CHWASTOBÓJCZEJ NA ŚCIERNISKU PRZED ZBIORAMI

Żaden inny dostępny na świecie glifosat nie posiada tak zaawansowanej technologii, która pozwala skutecznie działać w warunkach suszy, opadów, wysokiej lub niskiej temperatury.

OCENA SKUTECZNOŚCI CHWASTOBÓJCZEJ NA ŚCIERNISKU PO 28 DNI Od APLIKACJI

2. NIEZALEŻNOŚĆ OD CZYNNIKÓW POGODOWYCH

Duża niezależność od czynników zewnętrznych: stres abiotyczny, susza, opady, wysoka/niska temperatura

Odporność na zmywanie przez opady deszczu – porównanie HALVETIC® z produktem referencyjnym

W przypadku opadów deszczu (jedna godzina oraz trzy godziny po zabiegu) HALVETIC® osiągnął
wyższą i  taką samą skuteczność względem produktu referencyjnego.

2. NIEZALEŻNOŚĆ OD CZYNNIKÓW POGODOWYCH

Duża niezależność od czynników zewnętrznych: stres abiotyczny, susza, opady, wysoka/niska temperatura

Odporność na deszcz

Długotrwała skuteczność potwierdzona podczas testów przeprowadzanych
na uprawach kukurydzy oraz na ścierniskach.

3. NIEZAWODNOŚĆ

Niezawodność działania niezależna od twardości wody

Działanie glifosatu w HALVETIC® jest właściwie niezależne od twardości wody.
Wielokrotnie przebadano stosowanie produktu w warunkach twardej wody o parametrze
500 ppm – badania potwierdziły, że twardość wody nie miała wpływu na skuteczność środka.

4. WYGODA I ŁATWOŚĆ STOSOWANIA

Stosowanie HALVETIC® nie wymaga dodawania adiuwantów i  ulepszaczy

HALVETIC® to rozwiązanie kompleksowe. Zastosowanie niepowtarzalnej technologii BGT pozwala na szybkie, skuteczne i satysfakcjonujące stosowanie herbicydu – od teraz użytkownicy nie muszą zastanawiać się nad wyborem adiuwantów, surfaktantów czy innych uszlachetniaczy cieczy roboczej, a  także przeliczaniem dawek oraz prawidłowym przygotowaniem (np. rozpuszczanie, czyszczenie sit w opryskiwaczu czy sprawdzanie stanów dysz) substancji.

Technologia BGT – wbudowany system antypienny, eliminuje problem pienienia cieczy roboczej.

Dawkowanie HALVETIC® to nieskomplikowany i  szybki proces. Produkt CIECH Sarzyna zarejestrowany jest do stosowania w dawkach identycznych, jak znane i stosowane dotąd produkty standardowe oparte na glifosacie.

Produkt oszczędza czas i pieniądze przeznaczone na zakup adiuwantów i innych polepszaczy glifosatu. Dzięki innowacyjnej formule HALVETIC® i łatwości jego stosowania znacząco skraca się czas przygotowania cieczy roboczej i zwiększa się efektywność pracy opryskiwacza.

5. DOGŁĘBNOŚĆ DZIAŁANIA

HALVETIC® skutecznie wnika do rośliny i  dogłębnie zwalcza chwasty

HALVETIC® wykazuje doskonałą retencję (zatrzymywanie kropli na opryskiwanej powierzchni) i zwiększoną absorpcję (wchłanianie glifosatu do tkanek roślinnych) oraz translokację (przemieszczanie substancji aktywnej w roślinie), co więcej wyjątkowo skutecznie wnika do rośliny, a dzięki temu zwalcza chwasty trudne, jak np. perz właściwy. Przeprowadzane oceny skuteczności zabiegów zwalczania chwastów dały pozytywną (mimo długiego okresu między jesienią a wiosną) ocenę – wiele chwastów zostało zwalczonych.

OCENA SKUTECZNOŚCI CHWASTOBÓJCZEJ NA ŚCIERNISKU WIOSNĄ

OCENA SKUTECZNOŚCI CHWASTOBÓJCZEJ NA ŚCIERNISKU NA KONIEC WEGETACJI

5. DOGŁĘBNOŚĆ DZIAŁANIA

HALVETIC® skutecznie wnika do rośliny i  dogłębnie zwalcza chwasty

Lepsza absorpcja glifosatu

Doświadczenie przeprowadzone na roślinach zaślazu pospolitego (Abutilon theophrasti) polegało na aplikacji glifosatu - produkt referencyjny 6360 g/l i  HALVETIC® znakowanego węglem C14 w  formie standardu oraz HALVETIC®. Substancja została oznaczona w  roślinie
po 5 i  24 godzinach:
1. Po 5 godzinach pobranie herbicydu HALVETIC® jest dwa razy (100%) większe niż standardowego środka. 2. Po 24 godzinach ilość pobranego produktu opartego na technologii BGT jest o ponad 30% większa. 3. Potwierdza to, że formulacja BGT zawarta w HALVETIC® przyczynia się do efektywniejszego pobierania glifosatu niż standardowa formulacja.

5. DOGŁĘBNOŚĆ DZIAŁANIA

HALVETIC® skutecznie wnika do rośliny i  dogłębnie zwalcza chwasty

OCENA SKUTECZNOŚCI CHWASTOBÓJCZEJ NA ŚCIERNISKU WIOSNĄ

OCENA SKUTECZNOŚCI CHWASTOBÓJCZEJ NA ŚCIERNISKU NA KONIEC WEGETACJI

6. SYNERGIA DZIAŁANIA

Współdziałanie substancji aktywnej glifosatu i  technologii BGT

HALVETIC® to rozwiązanie oparte na współdziałaniu glifosatu i  unikalnej technologii BGT. Dzięki wielokierunkowemu systemowi adiuwantowemu przełamuje barierę dotychczasowej ilości zużywanej substancji. Liczne testy polowe udowodniły, że skuteczne działanie glifosatu opiera się nie tylko na jego dawce, ale również na wbudowanych komponentach, które tworzą unikalną synergię. Efekt Lepszej Technologii Glifosatu (technologia BGT) jest widoczny w postaci skutecznie zwalczonych chwastów.

6. SYNERGIA DZIAŁANIA

Współdziałanie substancji aktywnej glifosatu i  technologii BGT

Dzięki współdziałaniu technologii BGT z  glifosatem uzyskiwana jest duża skuteczność
w zwalczaniu trudnych chwastów dwuliściennych (w porównaniu do wyższych dawek
produktów standardowych).​

7. MIESZALNOŚĆ

Bardzo dobre połączenie HALVETIC® z  innymi produktami

Jednym z najczęstszych połączeń produktów opartych na glifosacie jest mieszanina z  substancją MCPA. Takie rozwiązanie jest odpowiedzią na zwalczanie bardzo trudnych chwastów w  uprawach. Stosowanie takiej metody może być ryzykowne ze względu na możliwe wytrącenia osadów lub trudności w rozpuszczaniu. Liczne testy produktu CIECH Sarzyna potwierdzają, że HALVETIC® w  połączeniu z  produktem zawierającym w  składzie MCPA tworzył klarowną ciecz roboczą.​

Zdolność mieszania czy rozpuszczania?

Efekt mieszania Halvetic® i standardowego glifosatu 360 g/l z MCPA

HALVETIC® + MCPA

Mieszanina kompatybilna, doskonała mieszalność i stabilność cieczy roboczej. Pozwalająca na wykonanie precyzyjnego i skutecznego zabiegu.

Produkt referencyjny + MCPA

Oznaki silnej sedymentacji, wyraźne rozwarstwienie. Oznacza to, że produkt nie jest kompatybilny i uniemożliwia wykonanie skutecznego zabiegu w takiej mieszaninie.

8. UNIJNY WYMIAR

Zgodność z Ideą Zielonego Ładu

Nowa technologia formulacji glifosatu wpisuje się w proponowane założenia
programu Komisji Europejskiej „Od pola do stołu”, a także odpowiada na cele wyznaczone
w strategii Zielonego Ładu.

Obszary Idei Europejskiego Zielonego Ładu

20 mld euro rocznie

Przekształcenie min. 30% obszarów i mórz w skutecznie zarządzane obszary chronione. Przywrócenie różnorodnych elementów krajobrazu na min. 10% powierzchni użytków rolnych

Obszary rolne

Objęcie 10% gruntów
rolnych obszarami
nie pod produkcję

Obszary rolne

Zmniejszenie stosowania pestycydów o  50%. Zmniejszenie stosowania nawozów o min. 20%. Zmniejszenie sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych stosowanych u zwierząt gospodarskich i  w  akwakulturze o 50%

Produkcja Ekologiczna

Przeznaczenie 25% gruntów
rolnych w UE na produkcję
ekologiczną

9. ASPEKT PROŚRODOWISKOWY

Mniejsze obciążenie dla środowiska

Zmniejszenie ilości wprowadzanego glifosatu na hektar to wielki postęp w obszarze zrównoważonego rozwoju rolnictwa oraz minimalizacji wpływu środków ochrony roślin na środowisko.

Mniejsze obciążenie dla środowiska

10. REDUKCJA ŚLADU CHEMICZNEGO

HALVETIC® pozwala na redukcję śladu chemicznego w  rolnictwie i  sadownictwie

Technologia BGT umożliwia zmniejszenie ilości stosowanego glifosatu,
a to bezpośrednio wpływa na redukcję śladu chemicznego.