Adatvédelmi irányelvek

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

1. Jelen Adatvédelmi Szabályzat célja, hogy biztonságérzetet nyújtson a www.halvetic.com weboldal minden felhasználója számára.

2. Tiszteletben tartjuk weboldalunk felhasználóinak személyes adatait. Weboldalunk felhasználóinak biztonsága nagyon fontos számunkra.

3. Weboldalunk működését az általánosan és feltétlenül alkalmazandó jogszabályok előírásainak megfelelően, valamint a weboldalak működésének általánosan elfogadott elveinek betartásával végezzük, ideértve különösen a weboldal használóinak biztonságát, valamint a műszaki és az e célra alkalmazott szervezési intézkedéseket.

4. Weboldalunk használatával Ön elfogadja jelen Adatvédelmi szabályzat feltételeit.

5. Jelen Adatvédelmi szabályzat kizárólag a mi weboldalunkra vonatkozik. Weboldalunk tartalmazhat hivatkozásokat más webhelyekre és szolgáltatásokra vonatkozóan. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy miután más weboldalakra vagy szolgáltatásokra vált, olvassa el az ott található adatvédelmi szabályzatot.

6. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi szabályzatot ennek megfelelően módosíthassuk. A változtatások azonban nem sértik weboldalunk felhasználóinak alapvető biztonsági és adatvédelmi elveit.

7. Weboldalunk adminisztrátora a GoldenSubmarine Sp. z o.o. Sp.K. A weboldalunk működésével kapcsolatos bármilyen észrevételt, vagy megjegyzést az info@goldensubmarine.com e-mail címre lehet küldeni.

 

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

1. Weboldalunk működésével összefüggésben a weboldal felhasználóinak alábbi típusú személyes adatait gyűjtjük és kezeljük:
 a) Utónév, vezetéknév, e-mail cím, a honlapon található kapcsolatfelvételi űrlap funkcióinak használatakor.

2. A weboldal felhasználóitól gyűjtött személyes adatok az ügyféllel való kapcsolatfelvételre, ajánlattételre és marketing tevékenység végzésére szolgálnak.

3. A személyes adatok begyűjtése során részletesen tájékoztatjuk Önt ezen személyes adatok begyűjtésével és további feldolgozásával kapcsolatos minden fontos kérdésről. Különösen, ha azt jogszabály előírja, kérjük weboldalunk felhasználójának hozzájárulását személyes adatainak feldolgozásához.

4. Igyekszünk a lehető legnagyobb gondossággal eljárni weboldalunk felhasználói személyes adatainak begyűjtése és feldolgozása során, és különösen igyekszünk biztosítani, hogy ezek az adatokat:
 a) a törvénynek megfelelően, az érintett számára tisztességesen és átláthatóan kezeljük,
 b) a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megjelölt konkrét, kifejezett, jogilag indokolt és törvényes célokra gyűjtsük,
 c) ne tegyük ki a fenti célokkal össze nem egyeztethető további feldolgozásnak,
 d) tényszerűen helyesek, relevánsak, a feldolgozás céljaihoz képest szükségesre és megfelelőre korlátozva kezeljük,
 e) helyesbítsük és szükség esetén frissítsük,
 f) megfelelően rögzítsük,
 g) olyan formában tároljuk, amely lehetővé teszi azon személyek azonosítását, akikre vonatkoznak, legfeljebb az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig.

5. A weboldalunkon gyűjtött személyes adatok kezelője a CIECH Sarzyna SA, elérhetőségei: IOD@ciechgroup.com.

6. Az általunk gyűjtött személyes adatokat kezeljük:
 a) az érintett hozzájárulása alapján, ill.
 azon elv alapján, amely szerint a személyes adatok kezelése akkor megengedett, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett, a szerződő fél azaz a felhasználó. A 6. pontban említett esetben : a) a fenti pontban foglaltak szerint az összegyűjtött személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás önkéntesen történik, és a hozzájáruló személy jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás napjától a visszavonás napjáig lezajlott adatkezelés jogszerűségét.

7. A hozzájárulás visszavonható a következő címre küldött e-mailben: (IOD@ciechgroup.com).

8. A személyes adatokat más jogalanyokkal nem osztjuk meg, kivéve azokat, amelyek a jogszabályi rendelkezések alapján jogosultak kérvényezni. Az adatokat az Európai Gazdasági Térségen, vagy nemzetközi szervezeteken kívülre nem továbbítják. Az adatkezelésben az adattárolás (hosting) és tömeges e-mail küldés (hírlevél) területén szolgáltatásokat nyújtó alvállalkozókra támaszkodik az adminisztrátor.

9. Az összegyűjtött személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

10. Az érintett jogosult a személyes adataihoz való hozzáféréshez, joga van helyesbíteni, törölni vagy korlátozni az adatkezelést, joga van tiltakozni az adatkezelés ellen, valamint joga van azok továbbítására.

11. Az érintettnek joga van panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz is.

12. A felhasználóinkkal kapcsolatos és az összegyűjtött személyes adatok alapján hozott döntéseket soha nem hozzuk meg automatizált módon. Ezekre az emberekre nem vonatkozik a profilalkotás.